Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Inspekce nemovitostí a vystavení energetického průkazu

Inspekce nemovitostí a vystavení energetického průkazu

Nezřídka se stane, že rodina vynaloží všechny své úspory na vysněné bydlení, aby později zjistila, že nemovitost obsahuje řadu skrytých vad. Dá se tomu nějak předejít a jak se může nový majitel bránit?

Při náběru nemovitosti provádíme:

  • kontroly statických závad
  • akustiky
  • vlhkosti jednotlivých konstrukcí
  • velmi důkladně provádíme prohlídku nemovitosti a zdokumentujeme případné závady, které nestranný odborník písemně zaznamená a ohodnotí pro následný požadavek ne slevu z ceny
  • z kontroly nemovitosti je odborníkem vypracován protokol, který přikládáme jako součást kupní smlouvy

    Skryté vady mohou proměnit vysněné bydlení v noční můru

Vybrat správné bydlení je pěkně složitý úkol. Nezřídka se stane, že rodina vynaloží všechny své úspory na vysněné bydlení, aby později zjistila, že nemovitost obsahuje řadu skrytých vad. Dá se tomu nějak předejít a jak se může nový majitel bránit?

Vybrat si správné bydlení je ještě složitější úkol, než pořizovat auto. A stejně jako v případě volby dopravního prostředku, i u nemovitosti je třeba dávat si pozor na skryté vady. Platí to především v případě starších domů. Existuje řada závad, které jsou velmi časté a laik je nedokáže rozpoznat. Opravy pak mohou vyjít i na stovky tisíc korun.Podle zkušeností specialistů jsou nejčastějšími závadami:

Novostavby či budovy po rekonstrukci:
1. vlhké konstrukce obvodového zdiva a vzlínání vody do zdí vlivem špatné hydroizolace
2. špatně zateplené šikminy střech, tepelné mosty a srážení vody v minerální vatě
3. statické závady na konstrukcích, praskliny na zdech a stropech
4. tvorba plísní v objektech vlivem špatného nadimenzování zateplovacích systémů.

Starší budovy:
1. nezateplené konstrukce budov, které navíc znamenají vysokou míru tepelné ztráty objektu
2. statické problémy konstrukcí střech a nosných částí konstrukcí
3. staré kotle bez pravidelné kontroly a komíny bez revizí
Ještě do nedávna bylo jediným řešením zaplatit si technický audit nemovitosti, což ale většina kupujících nevyužívala. Jedním z hlavních důvodů je cena podobného auditu, která se u běžného domu pohybuje okolo 10 až 13 tisíc korun. Pro mnoho kupujících tak šlo o další výraznou investici. Od letošního roku se však situace změnila.
Technickou inspekci totiž dokáží z velké části nahradit energetické průkazy. „Během vystavení energetického průkazu je nutné budovu nejen patřičně zaměřit, ale i zkontrolovat její technický stav. Veškeré parametry se pak projeví ve výsledném hodnocení budovy.
V průkazu je ale nutné se zorientovat. Lze z něj zjistit především celkový stav nemovitosti z hlediska konstrukcí, případných závad nebo například zateplení. Současně jsou některé společnosti při technickém posouzení nemovitosti schopny provést i kontrolu statických závad, akustiky nebo vlhkosti jednotlivých konstrukcí.

Skryté závady pohledem zákona Prodávající odpovídá za vady na domě či bytu pouze po dobu záruční lhůty, kterou si sjednal s kupujícím. Pokud si strany žádnou záruční dobu nedohodly, odpovídá prodávající pouze za vady, které existovaly již v době převodu nemovitosti. Dnes může kupující takové vady uplatnit u prodávajícího pouze 6 měsíců od nabytí nemovitosti. Pokud v této lhůtě nereklamuje, jeho právo zaniká a už se ho nemůže soudně domáhat.
Nový občanský zákoník přináší významnou změnu k lepšímu pro kupujícího. „Lhůtu, po kterou může vady reklamovat, prodlužuje na celých 5 let od nabytí nemovitosti. Existenci takzvaných skrytých závad je však většinou poměrně obtížné prokázat u soudu, proto musí kupující vždy dbát na velmi důkladnou prohlídku domu či bytu, který chce koupit. „Pokud vadu objeví až po převzetí nemovitosti, musí ji řádně zdokumentovat, nafotit, popř. nechat písemně zaznamenat nestranným odborníkem. Ten ji navíc dokáže finančně ohodnotit pro následný požadavek na slevu z ceny.Vadu je pak nutné prokazatelně písemně oznámit prodávajícímu (osobní doručení oproti podpisu, zaslání doporučeného dopisu s dodejkou). Klíčové pro kupujícího je doložit, že vady prodávajícímu oznámil.

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte, rádi Vám poskytneme nezávislou konzultaci zdarma

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
Zpět na Naše služby