Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Advokátní a bankovní úschova

Advokátní a bankovní úschova

Našim klientům poskytujeme advokátní, nebo bankovní úschovu.

Advokátní úschova je pro klienty prostředkem zajištění právní jistoty ve smluvních vztazích.

Advokátní úschova se realizuje na základě písemné smlouvy s advokátem o úschově nebo o správě majetku.

Výhody advokátní úschovy:

 • je prostředkem zajišťujícím právní jistotu smluvních stran
 • je finančně výhodnější než notářská úschova
 • prostředky uložené na účtu úschov lze individuálně zhodnocovat na termínovaném vkladu
 • účty úschov mohou být úročeny
 • účty úschov lze otevřít neprodleně na základě telefonické žádosti advokáta
 • finanční prostředky na účtu úschov jsou pojištěny za předpokladu, že je splněna povinnost řádné identifikace skutečného vlastníka každé úschovy dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách
 • k tíži účtu úschov banka není oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky vůči advokátovi
 • prostředky na účtech úschov nemohou být předmětem exekuce vůči advokátovi, dědictví a nemohou ani sloužit jako zajištění závazků advokáta 

Advokátní kancelář zajišťuje úschovy:

 • Úschova peněz 
 • Úschova peněz je nejčastěji využívána v souvislosti s prodejem nemovitostí a bytů. Vydání peněz je obvykle vázáno na předložení výpisu z katastru nemovitostí. Ve smlouvě lze dohodnout, že částku odpovídající dani z převodu nemovitostí, převede advokát přímo na účet finančního úřadu. 

  V obchodních vztazích je úschova peněz obvykle využívána k úschově ceny díla nebo kupní ceny. Finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy peněz uloženy na zvláštním účtu u banky, odděleně od jiných finančních prostředků advokáta, včetně těch, které jsou předmětem jiné advokátní úschovy. 

 • Úschova listin 

  Smlouvy o převodu nemovitostí, obchodních podílů, dohody o narovnání a jiné listiny budou vydány z úschovy advokáta pouze za předem smluvně stanovených podmínek.

 • Úschova cenných papírů 

  Směnky, akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry budou uloženy v bezpečnostní schránce banky. 

Bankovní úschova:

 • Smlouva o úschově v bance musí rovněž obsahovat podrobně definované podmínky pro přijetí i vyplacení všech peněžních částek. Nevýhodou je naprostá nepružnost banky a neochota změnit cokoliv v nastaveném vzoru smlouvy předloženém bankou. Banky individuálnímu požadavku odmítají vyhovět nebo si za každou úpravu účtují poplatek. Proces vyjednávání a uzavření smlouvy o úschově v bance bývá zpravidla delší a komplikovanější než u jiných úschov.
 • Bankovní úschova je sice nejbezpečnější, ne­výhodou však je, že tyto jistotní účty nenabízejí všechny banky v ČR a pokud je nabízejí, pak jsou většinou pouze pro klienty, kteří si u této banky berou hypotéku. Úschova peněz je pro banku nevýnosný produkt. Souvisí-li úschova s hypotékou, pak přináší bance zisk, bez hypotéky však banka nemá zájem, protože s úschovou je velmi mnoho práce a přitom nepřináší zajímavý zisk. Podle toho se také banky k zákazníkům často chovají.
 • I banka by měla obě smluvní strany informovat o pohybu peněz na účtu. Ptejte se rovněž na lhůty vyplácení peněz po dodání všech rozhodných dokumentů pro jejich vyplacení. Některé banky nejsou flexibilní, což by mohlo způsobit zbytečné zdržení s vyplácením peněz prodávajícímu, ale i např. finančnímu úřadu apod.
Zpět na Naše služby